Tisztelt Érdeklődő!

 Amennyiben nem ér rá bejönni irodánkba, elküldjük a kiválasztott ingatlanok címét e-mailben .A címkiadás díjtalan, amennyiben vállalja az alábbi feltételeket:

A címkiadás feltételei:

Nyilatkozatot kérem szíveskedjen elolvasni, és aláírni.

Nyilatkozom arról, hogy a felsorolt ingatlanokat eddig nem ismertem, az ingatlanokat Eötvös Péterné hirdetése, telefon tájékoztatása, címkiadása stb. során  ismertem meg és idegen [harmadik személy, ] tudomására azokat nem hozom.  Aláírásommal tanúsítom, hogy az ingatlan tulajdonosát tájékoztatom arról, hogy az ingatlan címét az ingatlanközvetítő tevékenysége alapján ismertem meg. /Hirdetés, telefon, E-mail, ”eladó” tábla./ Egyben kijelentem, hogy vételi  szándékom esetén  az ingatlan átruházási szerződést kizárólag az ingatlanközvetítő bevonásával kötöm meg. Ellenkező esetben a közvetítés munkadíjának megfizetését magamra nézve elfogadom.

 Tudomásul veszem, hogy a cím kiadása számomra korlátlan ideig az iroda által közvetített ingatlannak minősül, amennyiben a bemutatott ingatlant, magam, rajtam keresztül  hozzátartozóm, üzlettársam, ügyfelem, ismerősöm, vagy érdekeltségi körömben lévő  nem természetes személy vásárolja meg. (  ellenkező esetben a meghirdetett árra vonatozó összegre vetített  3 %-os jutalékfizetés terhel.)

 Név:                                                                                Állandó lakcím:

 Születési neve::                                                           Anyja születési neve

Személyi azonosító száma:                                       állampolgársága

Telefon száma:                                                             e-mail címe: